Mājas Lapa
Biletens Adobe PDF
Par Latviešu Namu
Par Saulgriežiem
Tildes Vārdnica
Zvani uz Latviju


Zvani letak uz Latviju

Zvani uz Latviju 2 centi minute


Jaunākais BILETENS - PDF formātā - 2016 Oktobris Get Adobe Reader

SARĪKOJUMU KALENDĀRS

16. oktōbrī plkst. 1.30 koklētājas Laimas Jansones koncerts latviešu namā

23. oktōbrī no plkst. 10.00 līdz 12.30 ALSL pārstāve pieņems saiņus sūtīšanai uz Latviju

29. oktōbrī novusa turnīrs Sandiego (5106 Zion Avenue, Ascension Lutheran Church)

29. oktōbrī latviešu plūdmales volejbola turnīrs „Kostīmu kauss” Hermosa Beach

30. oktōbrī plkst. 12.30 DK latviešu ev. lut. draudzes dāmu komitejas Rudens bazārs

19. novembrī Latvijas valsts dibināšanas atceres sarīkojums

Latviešu nama adrese: 1955 Riverside Dr., Los Angeles CA 90039-3704

Latviešu nama uzrauga tālrunis: 323-669-9027

 
www.latvianusa.com
 
Interesantas idejas par biletens.com, iesūtāmas IB veidotājam tīmeklī Ralfs Niedra
Copyright © 1951 - 2016 Dienvidkalifornijas Latviešu Biedrības Izdevums
Saite papildināta: 18 Sep 2016 07:29:22